Youth Exchange in the Czech Republic between 16. – 23. July 2007

Blind Friendly zobrazení
Grafické zobrazení

Partneři


Partneři- LITVA
Partneři - LOTYŠSKO
Partneři - POLSKO
Partneři - SLOVENSKO
Partneři - ČESKÁ REPUBLIKA

LITVA

ORGANIZACE: LASS, Lithuanian Association of the Blind andVisually Handicaped, Vilnius

KONTAKTNÍ OSOBA: IndreBitinaite

VEDOUCÍ: Renata Aizinaite

POČET ÚČASTNÍKŮ: 3 (2muži, 1 žena), 2 ve věku 18-25 let, 1 ve věku 26-30 let

 

LOTYŠSKO

ORGANIZACE: LNBRC, Latvian Society of the Blind CentralBoard, Riga

KONTAKTNÍ OSOBA: NelliBarčevska

VEDOUCÍ: Nelli Barčevska

POČET ÚČASTNÍKŮ: 3 (muži), 1 ve věku 18-25 let, 2 ve věku 26-30let

 

POLSKO

ORGANIZACE: PZN, Polish Association of the Blind, Warszawa

KONTAKTNÍ OSOBA: AnnaLemańczyk

VEDOUCÍ: Leszek Niedziółka

ORGANIZACE: RFPN, Regional Foundation of Help to theBlind, Chorzów

KONTAKTNÍ OSOBA: NorbertGalla

VEDOUCÍ: Szymon Kotlarz

POČET ÚČASTNÍKŮ:6 (4muži a 2 ženy) ve věku 18 – 25 let

 

SLOVENSKO

ORGANIZACE: LIPA, Longlife Idela Place of Access,Bratislava

KONTAKTNÍ OSOBA: MonikaKružliaková

VEDOUCÍ: Ľuboš Korenčík

POČET ÚČASTNÍKŮ:2ženy ve věku 18-25 let

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ORGANIZACE: SONS ČR - Sjednocená organizacenevidomých a slabozrakých

KONTAKTNÍ OSOBA: Věra Vorlíčková

VEDOUCÍ: VěraVorlíčková

POČET ÚČASTNÍKŮ: 4muži ve věku 18-25 let

Copyright © 2024  by SONS | Scripted by Web-Stranky.cz 2008
All rights reserved.