Youth Exchange in the Czech Republic between 16. – 23. July 2007

Blind Friendly zobrazení
Grafické zobrazení

O projektu


Výměna mládeže v Dědině

Setkání, které seodehrálo v Dědině mělo za úkol přístup k lidem nevidomým a slabozrakým jako rovnoceným.

Setkání- výměnyse zúčastnila mládež z různých zemí - Polska, Čech, Litvy, Lotyžska aSlovenska. Mládež byla různá – žáci, studenti, osoby pracující  různého věkuavšak povinná věková hranice byla od 18 do 30 let, a společnou věcí byl jejichproblém se zrakem. Měli za úkol ukázat si , že se neliší od jiných, že takémohou pracovat, studovat a být potřební společnosti. Každá skupina představilasvůj návrh a každý z účastníků mohl promluvit na téma – Přístup společnosti k   nevidomým a slabozrakým v jejich zemi. Povídáníbylo různé ale návrh jeden LIDÉ NEVIDOMÍ A  SLABOZRACÍ JSOU ÚPLNĚ STEJNÍJAKO ZBYTEK SPOLEČNOSTI, dokáží všechno, jen potřebují více času a vybavení,které jim to umožní, a takové vybavení představuje firma SPEKTRA. Dalším bodem bylotaké seznámení se s kulturou zemí, z kterých pocházeli účastníci …















Copyright © 2024  by SONS | Scripted by Web-Stranky.cz 2008
All rights reserved.